Phòng và Giá

Phòng Royal Suite

Sẵn có từ Thấp điểm: 2,400,000đ - Cao điểm: 2,550,000đ


Phòng King Suite

Sẵn có từ Thấp điểm: 1,650,000đ - Cao điểm: 1,800,000đ


Phòng Premium Deluxe

Sẵn có từ Thấp điểm: 1,100,000đ - Cao điểm: 1,250,000đ


Phòng Deluxe King

Sẵn có từ Thấp điểm: 900,000đ - Cao điểm: 1,050,000đ


Phòng Deluxe Twin

Sẵn có từ Thấp điểm: 900,000đ - Cao điểm: 1,050,000đ


Phòng Connecting/Family

Sẵn có từ Thấp điểm: 3,150,000đ - Cao điểm:3,300,000đ