Địa điểm và bản đồ

Địa chỉ: 118A đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 627 3333
E-mail: sales@samquangbinhhotel.com