Phòng và Giá

Phòng Royal Suite

Sẵn có từ Thấp điểm 2.079.400đ - Cao điểm 2.430.400đ


Phòng King Suite

Sẵn có từ Thấp điểm 1.705.000đ - Cao điểm 1.997.000đ


Phòng Premium Deluxe

Sẵn có từ Thấp điểm 1.143.400đ - Cao điểm 1.494.400đ


Phòng Deluxe King

Sẵn có từ Thấp điểm 1.003.000đ - Cao điểm 1.354.000đ


Phòng Deluxe Twin

Sẵn có từ Thấp điểm 1.003.000đ - Cao điểm 1.354.000đ


Phòng Connecting/Family

Sẵn có từ Thấp điểm 3.015.400đ - Cao điểm 3.366.400đ