Sam Quang Binh HotelLoading...

Phòng và Giá

Phòng Royal Suite
Room Size:65 m²
Bed:1 giường đôi lớn
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:Thấp điểm 2.079.400đ - Cao điểm 2.430.400đ
Xem chi tiết
Phòng King Suite
Room Size:42-47 m²
Bed:1 giường lớn
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:Thấp điểm 1.705.000đ - Cao điểm 1.997.000đ
Xem chi tiết
Phòng Premium Deluxe
Room Size:38 m²
Bed:2 giường đơn hoặc 1 giường đôi
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:Thấp điểm 1.143.400đ - Cao điểm 1.494.400đ
Xem chi tiết
Phòng Deluxe King
Room Size:30 m²
Bed:1 giường đôi lớn
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:Thấp điểm 1.003.000đ - Cao điểm 1.354.000đ
Xem chi tiết
Phòng Deluxe Twin
Room Size:30 m²
Bed:2 giường đơn
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:Thấp điểm 1.003.000đ - Cao điểm 1.354.000đ
Xem chi tiết
Phòng Connecting/Family
Room Size:94 m2
Bed:2 giường đôi lớn
Occupancy:4 người lớn
Rate from:Thấp điểm 3.015.400đ - Cao điểm 3.366.400đ
Xem chi tiết