Sam Quang Binh HotelLoading...

Phòng và Giá

Phòng Royal Suite
Room Size:65 m²
Bed:1 giường đôi lớn
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:3.500.000 VND
Xem chi tiết
Phòng King Suite
Room Size:42-47 m²
Bed:1 giường lớn
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from: 2.700.000 VND
Xem chi tiết
Phòng Premium Deluxe
Room Size:38 m²
Bed:2 giường đơn hoặc 1 giường đôi
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:1.750.000 VND
Xem chi tiết
Phòng Deluxe King
Room Size:28 m²
Bed:1 giường đôi lớn
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:1.500.000 VND
Xem chi tiết
Phòng Deluxe Twin
Room Size:28 m²
Bed:2 giường đơn
Occupancy:2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi
Rate from:1.500.000 VND
Xem chi tiết