Sam Quang Binh HotelLoading...

Địa điểm và bản đồ

Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: +84 904 098 881
E-mail: info@samquangbinhhotel.com